Lihat Orang Muda Gunakan Kacamata Orang Tua?

orang muda

Dalam sesebuah negara, belia merupakan generasi yang amat besar bilangannya dan mereka adalah aset yang amat penting kepada pembangunan negara. Di Malaysia misalnya, bilangan belia, sebagaimana diertikan  mereka yang berumur antara 15 hingga 40 tahun adalah satu kumpulan yang begitu besar. Kumpulan belia telah membentuk hampir 44 peratus penduduk Malaysia, dan ini membuktikan bahawa tenaga…Read more Lihat Orang Muda Gunakan Kacamata Orang Tua?

Tanda Bersyukur Seseorang Itu

Kita perlu mempertingkatkan syukur kepada Allah s.w.t, kerana dengan bersyukur akan memperteguhkan lagi keimanan kita kepada Allah s.w.t. Kita yang hidup dalam negara yang dikurniakan nikmat keamanan yang berterusan serta kemewahan, sepatutnya menambahkan lagi syukur kepada Allah s.w.t, di samping memperteguhkan lagi ketaatan serta pengabdian diri terhadap-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang hamba itu tidak diakui bersyukur…Read more Tanda Bersyukur Seseorang Itu

Meningkatkan Kefahaman Terhadap Islam

Isu ‘keganasan’ Muslim, selain menimbulkan pelbagai masalah keselamatan, turut membangkitkan minat global dalam usaha cuba lebih memahami ajaran Islam dan kehidupan para penganutnya. Buku-buku bertemakan Islam, baik yang dihasilkan oleh para sarjana Islam sendiri mahupun sarjana bidang keislaman yang bukan Muslim, terbit dengan banyaknya. Ada berupa tulisan-tulisan baru ataupun terbitan semula naskhah-naskhah lama. Malah terjemahan…Read more Meningkatkan Kefahaman Terhadap Islam

Mempersoalkan Benda dan Rupa

bajah21

Abu Bakar Muhammad ibn Yahya al-Sai’gh at-Tujibi as-Sarakusti, yang dikenali sebagai Ibnu Bajjah atau Avempace, Avenpace, juga Aben pace, berasal dari keluarga al-Tujib. Bagaimanapun, nama singkatnya yang popular adalah Ibnu Bajjah atau Ibnu Saligh.   Riwayat hidupnya sebagai ‘pencari, pengumpul, pengamal, dan penyebar’ ilmu hanya sedikit yang dapat diketahui secara lengkap. Beliau dikatakan anak kepada…Read more Mempersoalkan Benda dan Rupa

Persaudaraan dan Persefahaman Daripada Peristiwa Hijrah

Timbalan Perdana Menteri semasa menemui rakyat Kelantan pada 23 November lalu membayangkan betapa indahnya jika UMNO dan PAS boleh bersatu menjadi satu pasukan. Percantuman ini akan memudahkan urusan kerajaan negeri dan persekutuan dilaksanakan kerana perselisihan faham dapat diminimumkan, program pembangunan dapat ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat Melayu-Islam sendiri. Pandangan Timbalan Perdana Menteri itu mempunyai kaitan rapat…Read more Persaudaraan dan Persefahaman Daripada Peristiwa Hijrah