Al-Baqarah, ayat 27-29: Sifat orang fasik

September 10, 2009 10:20 AM 0 comments

Share this Article

Author:

Oleh DR ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRY

AYAT 27

 

Allah menyebut beberapa sifat orang-orang fasik sebagaimana firman-Nya yang bermaksud:

 

“Iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

 

Antara sifat tersebut, iaitu “orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh”, yakni mereka yang melanggar apa yang dijanjikan kepada mereka oleh kitab-kitab samawi daripada beriman dengan Muhammad s.a.w atau memutuskan segala perjanjian yang kukuh daripada beriman dengan Allah, membenarkan dengan Rasul dan beramal dengan syariat. Ibn Jauzi berkata, “Ada tiga pendapat ulama mengenai maksud “perjanjian” itu, iaitu:

 

(i)  apa yang dijanjikan kepada ahli kitab berhubung dengan sifat Muhammad      s.a.w dan wasiat supaya mengikutinya. Ini adalah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil.

 

(ii)  apa yang dijanjikan kepada mereka tentang al-Quran. Mereka mengakuinya,     kemudian kufur dan melanggar perjanjian itu. Ini adalah pendapat al-Suddi.

 

(iii)  iaitu perjanjian semenjak dikeluarkan zuriat Adam daripadanya lagi. Inilah      pendapat al-Zajjaj.

 

Kemudian Allah menerangkan lagi “dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya”, iaitu daripada hubungan silaturrahim dan kerabat. Lafaz ini adalah umum pada setiap pemutusan yang Allah tidak reda-Nya seperti memutuskan hubungan di antara nabi-nabi, memutuskan hubungan kaum kerabat dan meninggalkan kasih sayang serta hormat terhadap orang-orang yang beriman. Al-Samarqandi menaqalkan di dalam tafsirnya Bahr Al-Ulum, riwayat al-Dahhak dan Ata’ daripada Ibn Abbas katanya, “Sesungguhnya mereka disuruh beriman dengan semua nabi. Malangnya mereka beriman dengan sebahagian dan tidak beriman dengan sebahagian yang lain.” Inilah makna dan maksud firman itu.

 

Sebaliknya, mereka melakukan perbuatan yang keji sepertimana firman Allah “dan membuat kerosakan di muka bumi“. Antara kerosakan tersebut ialah melakukan banyak maksiat, membuat pelbagai fitnah, menegah orang daripada beriman kepada Allah dan menyebarluaskan segala syubhat tentang al-Quran. Ibn Jauzi berkata, “Ulama berselisih pendapat pada maksud ‘kerosakan’ yang mereka lakukan di bumi, kepada tiga”, iaitu:

 

(i)        seruan mereka kepada manusia ke arah kekufuran. Ini adalah pendapat Ibn Abbas.

 

(ii)      amalan maksiat yang mereka lakukan. Ini adalah pendapat al-Suddi dan Muqatil.

 

(iii)  mereka menyekat orang yang berhijrah kepada Nabi bagi menghalang       mereka memeluk Islam.

 

Sebenarnya merekalah golongan yang disifatkan Allah sebagai “mereka itulah orang-orang yang rugi” kerana mereka yang bersifat demikian termasuk dalam golongan yang benar-benar rugi disebabkan mereka menukar kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan keampunan. Justeru, jadilah neraka tempat yang layak bagi mereka.

 

 

AYAT 28

 

Ibn Kathir berkata, ”Allah berfirman dengan berhujah kewujudan-Nya dan kekuasaan-Nya. Juga Allahlah yang Maha Pencipta lagi Pelaku kepada sekalian hamba-Nya.”

 

Allah mengemukakan persoalan sebagaimana firman-Nya:

 

“Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah hidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan?”

 

 

Persoalan ini dimulakan dengan “mengapa kamu kafir kepada Allah” yang menunjukkan kehinaan dan ingkarnya. Ibn Jauzi menyatakan bahawa ada dua pandangan ulama berhubung dengan persoalan tersebut, iaitu:

 

(i)           persoalan dengan makna takjub dan hairan bagi orang yang beriman dengan maksud hairan daripada kalangan mereka bagaimana mereka boleh kufur sedangkan telah sabit hujah Allah atas mereka. Ini adalah pendapat Ibn Qutaibah dan al-Zajjaj.

 

(ii)  persoalan keluar daripada bentuk pengakuan kepada celaan dengan maksud     celaka kamu. Mengapa kamu kufur dengan Allah?  Ini adalah pendapat al-Ajjaj.

 

Seterusnya, mengapa kamu menentang dan derhaka kepada pencipta dan kamu ingkarinya sedangkan “padahal kamu tadinya mati, yakni daripada tiada hinggalah dibentuk air mani pada sulbi ayah dan rahim ibumu kemudian melalui proses “lalu Allah hidupkan kamu”, iaitu dengan dikeluarkan kamu daripada kandungan ibu lahir ke dunia. Tetapi ingatlah akan kesudahannya dengan   kemudian kamu dimatikan”. Apabila sampai ajal, kamu akan dimatikan dengan apa jua keadaan sekalipun sebagai hukum dan sunnah alam ini.

 

Seterusnya, “dan dihidupkan-Nya kembali”, iaitu dibangkitkan daripada kubur selepas berada di alam kubur atau barzakh beberapa ketika dan berlakunya kiamat. Akhirnya, “kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan” yang tujuannya adalah untuk memberi pembalasan yang setimpal. Bagi orang yang baik, diberi balasan baik dan sebaliknya orang yang derhaka, diberi balasan azab. Al-Samarqandi berkata, “Iaitu di akhirat, kamu akan diberi pahala dengan amalan kamu.”

 

 

AYAT 29

 

Al-Maghari berkata, “Selepas Allah menyebut beberapa tanda kekuasaan-Nya pada diri manusia dengan menyatakan permulaan dan kesudahan hidup, Dia menyebut juga beberapa tanda kekuasaan-Nya pada ufuk yang menunjuk tanda kekuasaan-Nya dengan segala sesuatu dan nikmat-Nya yang melimpah ruah kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikan segala apa yang di bumi sebagai tempat persediaan hidup untuk mendapat manfaat.”

 

Al-Samarqandi menaqalkan daripada al-Kalbi, “Tatkala dinyatakan masalah bangkit selepas mati, orang Yahudi hanya diam kerana memahaminya sedangkan orang musyrikin pula berterusan mengingkarinya seraya bertanya, “Siapa yang mampu menghidupkan kami selepas berlakunya kematian?” Lantas Allah menurunkan firman-Nya:

 

“Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

 

Kemudian Allah menambahkan lagi keterangan bukti kebangkitan “Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang di bumi untuk kamu”  yang bermaksud Allah menciptakan  bumi dan segala apa yang ada supaya manusia dapat mengambil manfaat dengannya serta iktibar bahawa Allah bersifat Maha Pencipta lagi Pemberi Rezeki.

 

Kemudian, “dan Dia berkehendak menuju langit”, iaitu Allah berkehendak dengan iradah-Nya menuju ke langit. Al-Nasafi berkata, “Istiwa’ di sini ialah dengan maksud iktidal dan istiqamah, iaitu qasad atau menuju juga hadap.” Syeikh Abdul Rahman as-Sa’di berkata, “Terdapat tiga makna istiwa’, iaitu:

 

(i)     kesempurnaan dan lengkap

 

(ii)     tinggi dan atas

 

(iii)  menuju

 

Seterusnya, “lalu dijadikan-Nya tujuh langit” yang bermaksud Allah mencipta langit sebanyak tujuh lapis dengan penuh kehebatan dan kekuatan. Yang demikian, menjadi dalil kekuasaan yang amat nyata bagi Allah.

 

Justeru, Allah bersifat “dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” yakni dengan kata lain, jika segala yang besarpun mampu Allah cipta, apakah untuk menghidupkan manusia kembali, perkara yang payah? Sudah tentu tidak kerana Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu.

 

GLOSARI

 

menaqalkan:  memindahkan percakapan atau pendapat

 

 

Leave a Reply


Topik Lain

 • Artikel Makalah Pilihan Tinta DMI

  Pondok Lahir Pemikiran Islam Kukuh

  Oleh Dato’ Dr Mashitah Ibrahim ANTARA sebab institusi pondok masih relevan hingga ke hari ini, justeru perlu dipertahan dan diperkasa, ialah kerana ilmu pondok boleh diguna dan dirujuk untuk menangani pelbagai serangan ilmiah dan trend pasca-modernisme yang sedang berlaku. Banyak karya hebat dan kajian akademik bersumberkan teks pondok. Inilah juga yang dibaca oleh orientalis Barat dan musuh-musuh Islam. Berikutan itu, amat perlu sekali bagi ulama dan intelek Islam untuk berdiri dalam satu saf bagi melahirkan pemikiran Islam yang kukuh dan […]

  Read more →
 • Artikel Makalah Pilihan Wasatiyah Adalah Mesej Perpaduan Sedunia: Prof Dr Hlayyel

  Wasatiyah Adalah Mesej Perpaduan Sedunia: Prof Dr Hlayyel

  KUALA LUMPUR: Konsep wasatiyyah (kesederhanaan) dalam Islam merupakan suatu mesej perpaduan sedunia yang penting bagi menepis segala persepsi buruk masyarakat dunia terhadap Islam. Penasihat Agama kepada Raja Jordan, Prof Dr Ahmad Mohammad Hlayyel, ketika menyatakan perkara ini berkata konsep itu dapat memperkukuh lagi imej keamanan dan keharmonian yang dianjurkan Islam kepada pengikutnya. Perkara ini dinyatakannya dalam kertas kerja bertajuk ‘Pelaksanaan Pendekatan Wasatiyyah Masa Kini: Cabaran dan Masa Depan’ pada Seminar Antarabangsa “Penghayatan Wasatiyyah Dalam Kerangka Maqasid Syariah”, Khamis. Penyampaian kertas […]

  Read more →
 • Ensiklopedia Siapa Sheikh Tahir Jalaluddin

  Siapa Sheikh Tahir Jalaluddin

  SYEIKH Tahir Jalaluddin atau nama sebenarnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhamad bin Ahmad Jalaluddin, adalah seorang ulama reformis yang mempunyai kaitan rapat dengan gerakan Kaum Muda di Tanah Melayu sekitar hujung 1890-an dan awal 1900. Bapa beliau, Muhammad bin Ahmad Jalaluddin atau dikenali dengan gelaran Syeikh Langgang bin Ahmad Jalaluddin, merupakan seorang ulama yang terkenal di Minangkabau. Syeikh Tahir dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1869 Masihi dan berketurunan Melayu Minangkabau. Beliau pernah menetap dan mendapat pendidikan di Mekah […]

  Read more →
 • Artikel Paparan Khas Wasatiyyah: Malaysia Berada Di Landasan Benar

  Wasatiyyah: Malaysia Berada Di Landasan Benar

  Ucapan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak,  merasmikan seminar antarabangsa ‘Penghayatan Wasatiyyah Dalam Kerangka Maqasid Syariah, di Menara Felda, Kuala Lumpur ALHAMDULILLAH, lafaz syukur dan segala puji-pujian yang tidak terhingga saya panjatkan ke hadrat Allah SWT di atas limpah kurnia dan inayah-Nya jua, kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu yang saya anggap sangat penting lagi bermakna ini. Saya harus katakan semuanya bermakna dan penting kerana ianya menjadi akar kepada usaha pembenihan faham wasatiyyah dan kesederhanaan yang seringkali kita ucap […]

  Read more →
 • Artikel Komentar

  MB, Salehuddin Boleh Selesai Bible Di Rampas?

  Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dan exco agamanya, Salehuddin Muhkyi, mempunyai kuasa untuk menyelesaikan isu rampasan bible Melayu, jika mereka mahu. Bagaimanapun, Timbalan Pengerusi Biro Keharmonian Agama MCA, Ng Chok Sin, berkata dua individu itu paling layak untuk memulangkan bible yang dirampas pihak berkuasa agama negeri jika Kerajaan Negeri Selangor serius. Menurut satu laporan media arus perdana, difahamkan Exco Pelancongan Selangor, Elizabeth Wong, dilaporkan menulis surat kepada Pejabat Peguam Negara meminta naskah bible yang dirampas pada Januari […]

  Read more →
 • Artikel Paparan Khas

  Malaysia Wujudkan Indeks Maqasid Syariah Antarabangsa: PM

  Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak, mahu Malaysia memainkan peranan ke arah penubuhan Indeks Maqasid Syariah Antarabangsa, bagi mengukur komitmen sesebuah negara dalam melaksanakan syariat Islam. Beliau berkata, indeks itu boleh berperanan menangkis dakwaan pihak tertentu kononnya kesungguhan Malaysia melaksanakan dasar-dasar Islam tidak mengikut syariat Islam sebenarnya. “Saya merasa begitu musykil kalau ada pihak masih menuduh kita sebagai tidak cukup Islam, ada juga yang mempertikaikan dasar-dasar kita tidak berlandaskan kepada Islam. “Alangkah baik kalau ada Indeks Maqasid Syariah Antarabangsa, […]

  Read more →
 • Berita Kassim Dituduh Hina Islam Dibicara 6, 7 Mei

  Kassim Dituduh Hina Islam Dibicara 6, 7 Mei

  PUTRAJAYA – Mahkamah Tinggi Syariah di sini menetapkan 6 dan 7 Mei depan, perbicaraan terhadap bekas aktivis politik dan sosial, Dr Kassim Ahmad, atas dua tuduhan iaitu menghina agama Islam dan mengingkari pihak berkuasa agama dalam sebuah seminar pada Februari lalu. Hakim Syarie, Azzeman Omar, menetapkan tarikh tersebut ketika sebutan semula kes itu, Isnin. Ketua Pendakwa Syarie Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi), Ibrahim Deris, memberitahu pihaknya akan memanggil lebih daripada 10 saksi pendakwaan pada perbicaraan tersebut. Ketika ditanya pemberita […]

  Read more →
 • Artikel Paparan Khas

  Parlimen Lulus Rang Undang-Undang GST

  Dewan Rakyat Isnin meluluskan Rang Undang-Undang Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST), dengan mendapat sokongan 118 ahli Parlimen, manakala 81 ahli Parlimen yang menyuarakan bantahan. Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Sena, meminta pertimbangan Yang Dipertua supaya diadakan undi kali kedua dan diterima oleh dewan. Bagaimanapun proses pengundian menyaksikan ahli Parlimen pembangkang membawa sepanduk membantah GST dan menimbulkan kekecohan dalam dewan. Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak, semasa mengumumkan Bajet 2014 bahawa GST akan dilaksanakan pada April 2015 dengan pengenalan cas […]

  Read more →
 • Berita Makalah Pilihan

  PAC Akan Panggil Lima Kementerian Beri Penjelasan

  KUALA LUMPUR – Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) akan memanggil lima buah kementerian untuk memberikan penjelasan dalam waktu terdekat berhubung Laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 1. yang dibentangkan di Dewan Rakyat Isnin. Pengerusi PAC Dato’ Nur Jazlan Mohamed berkata kelima-lima kementerian berkenaan ialah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Kementerian Pendidikan. “Pertanian dan Industri Asas Tani perlu dipanggil berhubung kelewatan Empangan Paya Peda di Besut sementara Kementerian Pendidikan perlu […]

  Read more →
 • Berita Paparan Khas

  Najib Cadang ‘Jambatan Persahabatan’ Malaysia-Singapura

  PUTRAJAYA: Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak, berkata beliau telah mencadangkan pembinaan ‘Jambatan Persahabatan’ untuk menambah baik rangkaian jalan dan menjadi simbol persahabatan yang semakin berkembang antara Malaysia dan Singapura. Cadangan itu adalah inisiatif jangka panjang yang akan membabitkan perbincangan meliputi pelbagai aspek serta kajian mendalam yang perlu dijalankan bersama-sama oleh kedua-dua negara, kata beliau. Najib berkata demikian dalam sidang media bersama-sama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, selepas kedua-dua mereka mengakhiri Pemukiman Pemimpin Malaysia-Singapura selama dua hari di […]

  Read more →